Доробок викладачів кафедри

Собкович Р.І. Конспекти лекцій з аналітичної геометрії (у двох частинах). Частина1. – Івано-Франківськ: Голіней О.М., 2016-236с.

Собкович Р.І. Конспекти лекцій з аналітичної геометрії (у двох частинах). Частина2. – Івано-Франківськ: Голіней О.М., 2016-72с.

КопорхК.М., Собкович Р.І. Задачі та вправи для практичних занять з аналітичної геометрії (Частина1):навчальний посібник.- Івано-Франківськ: п.пБойчук А.Б., 2016-114с.

Гаврилків В. Елементи теорії груп та теорії кілець:навчальний полібник – Івано-Франківськ: Голіней О.М., 2016- 148 с.

Мазуренко Н.І, Микицей О.Я., Черковський Т.М. Збірник задач з дискретної математики.-Івано-Франківськ: Голіней О.М., 2016- 81 с.

Никифорчин О.Р. Основи геометрії: навч. Посібник – Івано-Франківськ: ПрНУ, 2016 -155с.

Никифорчин О.Р. Елементи загальної топології – Івано-Франківськ:  Голіней О.М.,  2015

В.М.Пилипів, Р.А.Заторський І.І.Ліщинський. Кільце поліномів. Навчальний посібник Ів.Фр.:Плай, 2014. – 100 с.

В.М.Пилипів, Р.А.Заторський І.І.Ліщинський. Класичні основи теорії чисел. Навчальний посібник Ів.Фр.:Плай, 2014, – 68 с.

Загороднюк А.В., Заторський Р.А., Копач М.І. та ін.Практикум з математичного аналізу.Частина 2. Івано-Франківськ:Сімик, 2014. – 90 с.

Заторський Р.А., Василишин П.Б., Гаврилків В.М. та ін. Збірник тестових завдань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» спеціальності «Прикладна математика». Івано-Франківськ: Сімик, 2014. 202 с.

Збірник тестових завдань / За ред. д.ф.-м.н. Р.А. Заторського, к.ф.-м.н. О.В. Махнея. – Івано-Франківськ: Голіней, 2014. – 204 с.

Собкович Р.І., Кульчицька Н.В. Основні методи доведення нерівностей. – Івано-Франківськ: ОІППО, 2014.-116с.

Гаврилків В. Програмні засоби розбору та обробки тексту – Івано-Франківськ: Голіней, 2013. – 41 с.

Гаврилків В. Формальні мови та алгоритмічні моделі – Івано-Франківськ: Голіней, 2012. – 172 с.

Гаврилків В. Регулярні вирази у програмних продуктах -Івано-Франківськ: Голіней, 2012. – 72 с.

Собкович Р.І., Кульчицька Н.В. Деякі методи розв’язування задач з параметрами. –Івано-Франківськ:ОІППО, 2011. -116с.

Мазуренко Н.І Фрактальна геометрія:навчальний посібник – Івано-Франківськ: ПрНУ, 2010. – 65 с.

Збірник тестових завдань з математики / під ред. О.Р. Никифорчина, Р.І. Собковича, А.І. Казмерчука, Н.В.

Кульчицької.– 3-тє вид. випр. і доп. – Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет, «Сімик».– 2011.–268 с.

Заторський Р.А. Числення трикутних матриць та його застосування. м.Івано-Франківськ, Видавн. Сімик,  2010 р.-  508 с.

Пилипів В.М. Теорія представлень груп та її застосування (навчальний посібник).-Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008.-156с.