Науково-навчальний семінар кафедри алгебри та геометрії

Керівник семінару   Гаврилків Володимир Михайлович

Дата Доповідач                            Тема
11.09.2019
Наталія  Ладзоришин
Еквівалентність матриць над квадратичними кільцями та матричні рівняння 
10.04.2019
Надія Ілаш
Асимптотична поведінка рядів Пуанкаре алгебр SL2-інваріантів
03.04.2019
Ірина Фриз
Ортогональність багатомісних операцій та алгоритми їх побудови
27.03.2019
Галина Шелепало
Класифікація квазігрупових функційних рівнянь і тотожностей мінімальної довжини
12.12.2018 Роман Заторський Рекурентні дроби
14.11.2018 Інна Глушак Фрактальні виміри ємностей
10.10.2018 Наталія  Мазуренко Інваріантні опуклі підмножини ідемпотентних мір
23.05.2018
Роман Собкович
Поліноми Лагранжа в багатоточкових задачах
16.05.2018 Олег Никифорчин  Відношення апроксимації на множинах псевдометрик і псевдоультраметрик
02.05.2018 Володимир Гаврилків Автоморфізми суперрозширень напівгруп