Науково-навчальний семінар кафедри алгебри та геометрії

Керівник семінару   Гаврилків Володимир Михайлович

Дата Доповідач                            Тема
23.05.2018
Роман Собкович
Поліноми Лагранжа в багатоточкових задачах
16.05.2018 Олег Никифорчин  Відношення апроксимації на множинах псевдометрик і псевдоультраметрик
02.05.2018 Володимир Гаврилків Автоморфізми суперрозширень напівгруп
10.10.2018
Наталія  Мазуренко
Інваріантні опуклі підмножини ідемпотентних мір
14.11.2018
Інна Глушак
Фрактальні виміри ємностей
12.12.2018
Роман Заторський
Рекурентні дроби