ОР бакалавр (на основі ПЗСО)

Кафедра готує фахівців за спеціальностями:

 111 Математика (денна форма навчання):

Мета освітньої програми

 

Надати студентам базові знання та практичні навички у галузі математики і сформувати ядро цілісного наукового світогляду.  Закласти основи для самостійної творчої діяльності із застосуванням математичного апарату і можливого продовження освіти у різних галузях знання.
Характеристика програми
Предметна область 11 «Математика та статистика»
Основний фокус програми Базова освіта у галузі математики з метою підготовки до вчительської діяльності у основній школі, прикладного застосування у інформаційних технологіях чи продовження освіти на освітньому рівні магістра за математичною чи іншою спеціальністю
Орієнтація програми Освітньо-професійна
Особливості та відмінності Зосередження на фундаментальних розділах алгебри, аналізу, топології, диференціальних рівнянь, теорії випадкових процесів з акцентом на застосуваннях у інших галузях та педагогічній діяльності.
Працевлаштування та продовження освіти
Професійні права Професії згідно Класифікатора професій ДК 003:2010 :

Учитель загальноосвітнього навчального закладу

Стажист-дослідник

Продовження освіти Навчання на освітньому рівні магістра

 014 Середня освіта (Математика) (денна та заочна  форми навчання)

Мета освітньої програми

 

Надати студентам базові знання та практичні навички у галузі математики і сформувати ядро цілісного наукового світогляду.  Закласти основи для самостійної творчої діяльності із застосуванням математичного апарату і можливого продовження освіти у різних галузях знання.
Характеристика програми
Предметна область 01 «Освіта»
Основний фокус програми Базова освіта у галузі математики та методики її викладання з метою підготовки до вчительської діяльності у основній школі, прикладного застосування у інформаційних технологіях чи продовження освіти на освітньому рівні магістра за математичною чи іншою спеціальністю
Орієнтація програми Освітньо-професійна
Особливості та відмінності Зосередження на фундаментальних розділах алгебри, аналізу, топології, диференціальних рівнянь, теорії випадкових процесів з акцентом на застосуваннях у інших галузях та педагогічній діяльності. Можливість набуття додаткової професійної кваліфікації вчителя інформатики.
Працевлаштування та продовження освіти
Професійні права Професії згідно Класифікатора професій ДК 003:2010 :

Учитель загальноосвітнього навчального закладу

Стажист-дослідник

Продовження освіти Навчання на освітньому рівні магістра

Зарахування вступників на перший курс для здобуття ОР бакалавр зі спеціальності «Математика» та «Середня освіта (математика)»    здійснюється на основі конкурсу додатків до документа про повну загальну середню освіту ,  сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з математики , української мови і літератури та однієї з дисциплін за вибором абітурієнта – іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської) або фізики, а також бала за успішне закінчення підготовчих курсів для вступу до університету . Детальніше