ОР магістр

Кафедра готує фахівців за спеціальностями:

 111  Математика (денна форма навчання) за освітніми програмами:

«Математика комп’ютерних технологій»
Мета освітньої програми

 

Надати студентам фундаментальні знання та практичні навички у галузі математичних основ комп’ютерних технологій. Виробити здатність до самостійних наукових досліджень та до застосування математичних методів і алгоритмів у розробці і аналізі програмного забезпечення.
Характеристика програми
Предметна область Мультидисциплінарна: 11 «Математика та статистика», 12 «Інформаційні технології», інше (60:30:10)
Основний фокус програми Поглиблена освіта у галузі математики, акцент на прикладному застосуванні у інформаційних технологіях
Орієнтація програми Освітньо-професійна
Особливості та відмінності Зосередження на математичних теоріях і методах, що входять до Computer Science у світовому розумінні — теоретичних основ комп’ютерних технологій, переважно оминаються під час підготовки математика, але важкодоступні для студентів нематематичних спеціальностей. Практична підготовка у ІТ-компаніях.
Працевлаштування та продовження освіти
Професійні права Професії згідно Класифікатора професій ДК 003:2010 :

Професіонали в галузі математики:

·         Науковий співробітник (математика)

·         Математик

·         Математик (прикладна математика)

Професіонали в галузі обчислювальних систем:

·         Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення

Професіонали в галузі програмування:

·         Науковий співробітник (програмування)

·         Програміст прикладний

Продовження освіти Навчання на освітньо-науковому рівні доктора філософії

 

«Математика»
Мета освітньої програми

 

Надати студентам фундаментальні знання та практичні навички у галузі математики і сформувати цілісний науковий світогляд.  Підготувати студентів до самостійних наукових досліджень та до застосування математичних методів і алгоритмів у розробці і аналізі програмного забезпечення.
Характеристика програми
Предметна область 11 «Математика та статистика»
Основний фокус програми Поглиблена освіта у галузі математики з метою підготовки до дослідницької та викладацької діяльності, акцент на прикладному застосуванні у інформаційних технологіях
Орієнтація програми Освітньо-наукова
Особливості та відмінності Зосередження на додаткових розділах алгебри, аналізу, топології, теорії випадкових процесів, а також на математичних теоріях і методах, що входять до Computer Science у світовому розумінні — теоретичних основ комп’ютерних технологій, переважно оминаються під час підготовки математика, але важкодоступні для студентів нематематичних спеціальностей.
Працевлаштування та продовження освіти
Професійні права Професії згідно Класифікатора професій ДК 003:2010 :

Професіонали в галузі математики:

·         Науковий співробітник (математика)

·         Математик

·         Математик (прикладна математика)

Професіонали в галузі обчислювальних систем:

·         Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення

Професіонали в галузі програмування:

·         Науковий співробітник (програмування)

Продовження освіти Навчання на освітньо-науковому рівні доктора філософії

 

 014 Середня освіта (Математика) (денна та заочна  форми навчання) за освітньою програмою

Середня освіта (Математика)
Мета освітньої програми

 

Надати студентам фундаментальні знання та практичні навички у галузі математики та її викладання у загальноосвітній школі і сформувати цілісний науковий світогляд.  Підготувати студентів до самостійної педагогічної діяльності та наукових досліджень.
Характеристика програми
Предметна область 01  «Освіта»,

11 «Математика та статистика»

Основний фокус програми Поглиблена освіта у галузі математики та педагогіки з метою підготовки до педагогічної діяльності.
Орієнтація програми Освітньо-професійна
Особливості та відмінності Зосередження на додаткових розділах алгебри, геометрії та аналізу, пов’язаних зі шкільною математикою, та психолого-педагогічних дисциплінах, важливих для формування майбутнього вчителя..
Працевлаштування та продовження освіти
Професійні права Професії згідно Класифікатора професій ДК 003:2010 :

Математик

Учитель загальноосвітнього навчального закладу

Продовження освіти Навчання на освітньо-науковому рівні доктора філософії

 

Абітурієнти, які завершили навчання за ОР бакалавра зі спеціальності “Математика” та “Середня освіта (Математика)”, складають фаховий вступний іспит з математики та іспит з  іноземної мови.  Абітурієнти, які навчались на бакалавраті  за неспорідненою  спеціальністю, складають фаховий вступний іспит з математики, додатковий фаховий вступний іспит з математики та іспит з іноземної мови  Детальніше