Тематика курсових/магістерських робіт

Курсові роботи з алгебри та геометрії для студентів III курсу (Математика):

Тема

Виконавець Керівник
Повні системи матлогіки Келемен В.Ю. викладач

Ліщинський І.І.

Досконалі числа Сеньків В.С. викладач

Ліщинський І.І.

Праві зсуви напівгруп Цяпа Б.В. доц., к.ф.-м.наук

Гаврилків В.М.

Напівгрупи відображень скінченних і зліченних множин Жолобайлюк М.С. доц., к.ф.-м.наук

Гаврилків В.М.

Геометрія тетраедра Шпак Н.І. доц., к.ф.-м.наук

Собкович Р.І..

Курсові роботи з алгебри та геометрії для студентів III курсу (Середня освіта (Математика)):

Тема

Виконавець Керівник
Задача Аполонія. Остапчук Іванна проф., д.ф.-м.н.

Никифорчин О.Р.

Математичний більярд Кусайло Ірина проф., д.ф.-м.н.

Никифорчин О.Р.

Математичний паркет Драбчук Ірина проф., д.ф.-м.н.

Никифорчин О.Р.

Прості числа. Проблеми. Туркевич Ірина викладач

Ліщинський І.І.

Системи рівнянь та нерівностей Луквінська Анна викладач

Ліщинський І.І.

Історія досліджень простих чисел Савків Павлина викладач

Ліщинський І.І.

Досконалі числа Сахро Тетяна викладач

Ліщинський І.І.

Курсові роботи з алгебри та геометрії для студентів IV курсу (Математика):

Тема

Виконавець Керівник
Фрактальні вимірності Витвицька Н.М. проф., д.ф.-м.н.

Никифорчин О.Р.

Ігри і нелінійна логіка Кульба Н.М. проф., д.ф.-м.н.

Никифорчин О.Р.

Застосування теорії вузлів Партика Н.В. проф., д.ф.-м.н.

Никифорчин О.Р.

Полілінійні та поліопуклі відображення Радул А.М. проф., д.ф.-м.н.

Никифорчин О.Р.

Метризація ідемпотентно опуклих множин Савчин М.В. проф., д.ф.-м.н.

Никифорчин О.Р.

Фрактали та динамічні системи Яворський А.Д. доц., к.ф.-м.наук

Мазуренко Н.І.

Характеристика поля Шинкар І.В. викладач

Ліщинський І.І.

Досконалі числа Юрків А.В. викладач

Ліщинський І.І.

Класифікація груп Семчук В.І. викладач

Ліщинський І.І.

Напівгрупи характерів. Апроксимація напівгруп Паньків В.В. доц., к.ф.-м.наук

Гаврилків В.М.

Точки зображення напівгруп ідемпотентів Рендзяк Д.В. доц., к.ф.-м.наук

Гаврилків В.М.

Топологічна характеризація точок канторової множини Копильчук Л.В. викл., к.ф.-м.н.

Копорх К.М.

Топологія Вайсмана на expX Підгорецький І.Я. викл., к.ф.-м.н.

Копорх К.М.

Геометрія трикутника Вінтоняк О.В. доц., к.ф.-м.н.

Собкович Р.І.

Тематика магістерських та дипломних робіт:

Тема Виконавець Керівник
Трьохвимірні фрактали ММк-5 Савчин М. д.ф.-м.н., проф.

Никифорчин О.Р.

Опис геометричних об”єктів у мовах програмування ММк-5 Мрічко М. д.ф.-м.н., проф.

Никифорчин О.Р.

Побудова класичних просторів топології засобами комп”терної графіки ММк-5 Шемрай І.

 

д.ф.-м.н., проф.

Никифорчин О.Р.

Діаграми Вороного

 

ММк-5 Скільська О. к.ф.-м.н., доц.

Мазуренко Н.І..

Планування руху роботів: графи видимості і найкоротші шляхи ММк-5 Лотоцький В. к.ф.-м.н., доц.

Мазуренко Н.І.

Суми Мінковського ММк-5 Данилюк Р. к.ф.-м.н., доц.

Мазуренко Н.І..

Інтервальні дерева ММк-5 Жолобак Н. к.ф.-м.н., доц.

Мазуренко Н.І..

Планування руху роботів: шлях до місця призначення ММк-5 Негрич М. к.ф.-м.н., доц.

Мазуренко Н.І..

Оцінки часової та ємнісної складностей.

Машини Тюрінга.

ММк-5 Жекало Х. к.ф.-м.н., доц.

Гаврилків В.М.

Синтез нормальних алгоритмів Маркова та їх програмна реалізація ММк-5 Гоцуляк В. к.ф.-м.н., доц.

Гаврилків В.М.

Алгоритмічно нерозв”язні проблеми ММк-5 Сапіжак Д. к.ф.-м.н., доц.

Гаврилків В.М.

Числа Фібоначчі та їх застосування в кодуванні інформації ММк-5 Саміляк Б. к.ф.-м.н., доц.

Гаврилків В.М.

Оцінки часової та ємнісної складностей нормальних алгоритмів Маркова. ММк-5 Марчук М. к.ф.-м.н., доц.

Гаврилків В.М.

Методи швидкого контролю правильності розв”язання задач на уроках математики СОМ(М)-1 Семків І. д.ф.-м.н., проф.

Заторський Р.А

Застосування симетричних многочленів до розв”язування рівнянь і систем рівнянь у шкільному курсі математики СОМ(М)-1 Гуцуляк Ю. д.ф.-м.н., проф.

Заторський Р.А

Блок-задачі у шкільному курсі математики СОМ(М)-1 Остапенко Г. д.ф.-м.н., проф.

Заторський Р.А

Задачі з параметрами в шкільній математиці СОМ(М)-1 Гладкий А. к.ф.-м.н., доц.

Собкович Р.І.

Правильні та напівправильні багатогранники СОМ(М)-1 Кузьмич Г. к.ф.-м.н., доц.

Собкович Р.І.

Функційні рівняння СОМ(М)-1 Базів Н. д.ф.-м.н., проф.

Никифорчин О.Р.

Геометричні побудови різними способами СОМ(М)-1 Мрічко М.

 

д.ф.-м.н., проф.

Никифорчин О.Р.

Метод перерізів в задачах стереометрії СОМ(М)-1

 

Шемрай І. к.ф.-м.н., викл.

Копорх К.М.

Доведення нерівностей в шкільному курсі математики СОМ(М)-1

 

Петришак В. к.ф.-м.н., викл.

Копорх К.М.

Тотожні перетворення в шкільній математиці СОМ(М)з-1 Лесів А. к.ф.-м.н., доц.

Собкович Р.І.

Геометрія трикутника СОМ(М)з-1 Савчин  М. к.ф.-м.н., доц.

Собкович Р.І.

Елементи вищої алгебри та теорії чисел в шкільній математиці СОМ(М)з-1 Хом”як С. к.ф.-м.н., доц.

Собкович Р.І.

Метод геометричних місць точок для розв”язування геометричних задач СОМ(М)з-1

 

Пилип”як У. д.ф.-м.н., проф.

Пилипів В.М.

Перетворенняобертання, паралельного пе-ренесення, осьової і центральної симетрії для розв”язування геометричних задач СОМ(М)з-1

 

Паночко д.ф.-м.н., проф.

Пилипів В.М.

Векторнийта координатнийметодидля розв”язування математичних задач СОМ(М)з-1

 

Данилюк Р. д.ф.-м.н., проф.

Пилипів В.М.

Перетворення гомотетії для розв”язування геометричних задач СОМ(М)з-1

 

Івасишин-Кузьмин Т. д.ф.-м.н., проф.

Пилипів В.М.