Тематика курсових/магістерських робіт

Курсові роботи

з алгебри та геометрії для студентів Ш курсу

2017-2018 н.р. (осінній семестр)                                                                                 

 

Тема Виконавець Керівник
1 Фрактали Витвицька Н.М. проф., д.ф.-м.н.

Никифорчин О.Р.

2 Зв’язок теорії категорій з теоремою Зейферта-ван Кампена Савчин М.В. проф., д.ф.-м.н.

Никифорчин О.Р.

3 Теорія вузлів Патрика Н.В. проф., д.ф.-м.н.

Никифорчин О.Р.

4 Дзета функція Рімана та розподіл простих чисел Чоп’юк Ю.Ю. проф., д.ф.-м.н.

Никифорчин О.Р.

5 Топологічні векторні простори Радул А.М. проф., д.ф.-м.н.

Никифорчин О.Р.

6 Теорія ігор Кульба Н.М. проф., д.ф.-м.н.

Никифорчин О.Р.

7 Прості та складені числа Юрків А.В. викладач

Ліщинський І.І.

8 Абстрактна алгебра Семчук В. викладач

Ліщинський І.І.

9 Топологічні напігрупи. Рендзяк  Д. доц., к.ф.-м.наук

Гаврилків В.М.

10 Частково впорядковані множини. Гратки та напівгратки Паньків В. доц., к.ф.-м.наук

Гаврилків В.М.

11 Геометричні перетворення Копильчук Л. викл., к.ф.-м.н.

Копорх К.М.

12 Елементи проективної геометрії Підгородецький І. викл., к.ф.-м.н.

Копорх К.М.

13 Теорія інваріантів. Застосування тео-рії інваріантів до досліджень та кла-сифікації ліній і поверхонь ІІ порядку Дем’янів І. викл., к.ф.-м.н.

Копорх К.М.

14 Гіперпростір і його властивості Яворський А. доц., к.ф.-м.н.

Мазуренко Н.І.

15 Координатний метод розв’язування задач.Векторний і координатно-век-торний методи розв’язування задач Вінтоняк О. доц., к.ф.-м.н.

Собкович Р.І.

16 Комбінаторика мультимножин Заліщук В.В. проф., д.ф.-м.н.Заторський Р.А.
17 Параметри трикутних матриць та їх застосування Сковронська Т. проф., д.ф.-м.н.Заторський Р.А.
18 Власні значення і власні вектори матриці Шинкар І.В. викладачЛіщинський І.І.

Тематика магістерських та дипломних робіт

по кафедрі алгебри та геометрії

2017 рік вступу

Тема   Виконавець Керівник
Розробка компілятора мови для геометричних побудов ММ-5 Білецький Олег д.ф.-м.н., проф.

Никифорчин О.Р.

Розробка компілятора мови для  обробки текстів ММ-5 Кізима Мар’яна д.ф.-м.н., проф.

Никифорчин О.Р.

Канторовімножини та їх застосування ММ-5 Тиха Іра к.ф.-м.н., доц.

Мазуренко Н.І..

Гра Шмідта і фрактали ММ-5 Петришак Віта к.ф.-м.н., доц.

Мазуренко Н.І.

Методи розробки лексичних аналізаторів ММ-5 Яцишин Наталія к.ф.-м.н., доц.

Гаврилків В.М.

Синтез та програмна реалізація скінчених автоматів ММ-5 Тиха Ольга к.ф.-м.н., доц.

Гаврилків В.М.

Комбінаторні формули обернення та числові трикутники СОМ-5 Семенців Іванна д.ф.-м.н., проф.

Заторський Р.А

Симетричні многочлени та їх застосування

 

СОМ-5 Степак  Ганна д.ф.-м.н., проф.

Заторський Р.А

Алгебраїчний метод в конструктивній геометрії СОМ-5 Тимків Ярослав д.ф.-м.н., проф.

Собкович Р.І.

Принцип Діріхле в геометричних задачах СОМ-5 Чіпко Леся д.ф.-м.н., проф.

Никифорчин О.Р.

Напівгрупи в шкільній та універ. математиці та пов’язані з ними відношення СОМ-5 Мельник Надія к.ф.-м.н., доц.

Гаврилків В.М.

Група автоморфізмів суперрозширення напівгруп СОМ-5 Тижбір Наталія к.ф.-м.н., доц.

Гаврилків В.М.

Візуалізація навчального матеріалу з

математики

СОМ-5 Савків Іван к.ф.-м.н., доц.

Гаврилків В.М.

Нелінійні діафантові рівняння СОМ-5 Данилів Уляна к.ф.-м.н., доц.

Собкович Р.І.

Нерівності в геометрії

 

СОМ-5

(з)

Тиха Ольга к.ф.-м.н., доц.

Собкович Р.І.

Геометрія піраміди СОМ-5

(з)

Яцишин Наталія к.ф.-м.н., доц.

Собкович Р.І.

Методи розв’язування алгебр. рівнянь вищих степенів в шкільн.курсі математики СОМ-5

(з)

Сімків Мар’яна

(Осколіп М.)

д.ф.-м.н., проф.

Пилипів В.М.

Формування понять алгебраїчних структур в шкільному курсі математики СОМ-5

(з)

Повх Марія д.ф.-м.н., проф.

Пилипів В.М.

Формування поняття комплексних чисел в школярів СОМ-5

(з)

Мариневич Тетяна д.ф.-м.н., проф.

Пилипів В.М.

Гіперболічні функції СОМ-5

(з)

Тиха Оксана к.ф.-м.н., викл.

Копорх К.М.

Нерухомі точки СОМ-5

(з)

Левицька Аліна к.ф.-м.н., викл.

Копорх К.М.

Методика викладання арифметичних операцій з багатозначними цілими числами СОМ-5

(з)

Коник А. к.ф.-м.н., викл.

Копорх К.М.

консультант

д.ф.-м.н., проф.

Заторський Р.А