Історія

В 1940 році в Івано-Франківську (колишній Станіслав) було відкрито учительський інститут в складі трьох факультетів, одним з яких був фізико-математичний факультет.

15 лютого 1940 року на факультеті створено кафедру фізики і математики, якою керував доцент Лазарєв. Війна і окупація перервала діяльність інституту і лише 30 серпня 1944 року він відновив свою роботу.

Після війни кафедру математики очолила доц. Сумневич О.М., яка викладала курс математичного аналізу. Теоретичну арифметику, елементарну математику та методику викладання математики читав викладач Король М.О., аналітичну геометрію – старший викладач Струмінський Б.М.

До відкриття в 1950 році педагогічного інституту на кафедру математики було запрошено ряд нових викладачів: Охрончука В.І., Ройтберга Я.А., Городівську Н.Г., Кареїна Г.А. Завідувачем кафедри в той час був директор інституту доц. Швецов К.І., з 1953 р. – доц. Юрченко, а з 1957 р. – ст. викладач Король М.О. На кафедру прибули випускники аспірантури Заровний В., Дідик В.Ю., Сікора Б.С., Скрипник Д.А., Домбровський В. З числа кращих випускників факультету на кафедру прийнято Боднарчука П.І., Ступарик О.І.

Пізніше кафедру очолює доц. Сікора Б.С. На кафедру прибули випускники аспірантури Дерягіна В.Г., Мартищук О.І.

Налагоджувалась наукова робота студентів завдяки чому ряд випускників вступили до аспірантури та успішно захистили кандидатські дисертації: Мигович Ф.М., Шувар Б.А., Зелейко Б., Лосюк Б.В., Король Є.М., Соломійчук М. Стали докторами фізико-математичних наук Курпель М.С., Пташник Б.Й.

У вересні 1971 року кафедра математики розділилась на дві кафедри: математики і математичного аналізу. Кафедрою математики завідував доц. Василишин Б.В.

З вересня 1976 року розпочав викладацьку роботу на кафедрі Собкович Р.І., який у подальшому вступив та успішно закінчив аспірантуру при Інституті математики (м. Київ). З 1982 по 1987 рік кафедру очолювала доц. Городівська Н.Г. У листопаді 1987 року завідувачем кафедри математики обрано Собковича Р.І.

У 90-х роках успішно завершили дисертаційні дослідження та почали працювати на кафедрі доценти Пилипів В.М. та Перкатюк І.Й. У 1989 році влився в колектив кафедри випускник аспірантури Московського держ. університету кандидат фізико-математичних наук Атаманюк Б.В.

У 1993 році успішно захищає дисертацію після закінчення аспірантури при Київському держ. пед. університеті імені М.П. Драгоманова випускниця нашого факультету Кульчицька Н.В., яка забезпечує курси методико-педагогічного спрямування.

4 вересня 1998 кафедру математики перейменовано в кафедру алгебри та геометрії.

З вересня 2002 року кафедру очолює кандидат фізико-математичних наук Никифорчин О.Р., випускник Львівського державного університету ім. Івана Франка, який у 1995 році закінчив аспірантуру цього ж університету і захистив кандидатську дисертацію.

З 2002 року на кафедрі працює Заторський Р.А., який у 2003 році захистив кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2006 році після закінчення аспірантури при Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила дисертацію Мазуренко Н.І., випускниця нашого факультету. У цьому ж році склад кафедри поповнив після закінчення аспірантури при Львівському національному університеті імені Івана Франка випускник нашого факультету Ліщинський І.І.

У 2006 році доценти Кульчицька Н.В. та Перкатюк І.Й. перейшли на новостворену кафедру статистики і вищої математики.

У 2008 році викладацьку діяльність на кафедрі розпочав доктор фізико-математичних наук, професор Артемович О.Д. У цьому самому році у колектив кафедри влились після закінчення аспірантури Прикарпатського національного університету випускники нашого факультету Глушак І.Д. та Гаврилків В.М.